โรงงานยาจุดกันยุงยี่ห้อบ็อกเซอร์

วัตถุดิบ

วัตถุดิบ

1-ให้อาหาร

การให้อาหาร

2-2-ตี-และ-บด

ตีและบด

2-ตี-และ-บด

ตีและบด

3-การทำกระดาษ-(1)

การทำกระดาษ

3-การทำกระดาษ-(2)

การทำกระดาษ

3-กระดาษ-(3)

การทำกระดาษ

3-กระดาษ-(4)

การทำกระดาษ

การตัดกระดาษแข็ง

การตัดกระดาษแข็ง

4-cardboard-slitting-(2)

การตัดกระดาษแข็ง

4-cardboard-slitting-(3)

การตัดกระดาษแข็ง

4-กระดาษแข็งตัด-(4)

การตัดกระดาษแข็ง

5-ปั๊ม-(1)

ปั๊ม

5-ปั๊ม-(2)

ปั๊ม

5-ปั๊ม-(3)

ปั๊ม

5-ปั๊ม-(4)

ปั๊ม

6-ห้องอบแห้ง-อบแห้ง,-ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป-เสร็จสมบูรณ์-1

การอบแห้งในห้องอบแห้งผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเสร็จสมบูรณ์

6-ห้องอบแห้ง-อบแห้ง-ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป-เสร็จสมบูรณ์-2

การอบแห้งในห้องอบแห้งผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเสร็จสมบูรณ์

6-ห้องอบแห้ง-อบแห้ง,-ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป-เสร็จสมบูรณ์-3

การอบแห้งในห้องอบแห้งผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเสร็จสมบูรณ์

6-ห้องอบแห้ง-อบแห้ง,-ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป-เสร็จสมบูรณ์-4

การอบแห้งในห้องอบแห้งผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเสร็จสมบูรณ์

7-ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป-บรรจุภัณฑ์-กระบวนการ-2

กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

7-ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป-บรรจุภัณฑ์-กระบวนการ-3

กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

7-ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป-บรรจุภัณฑ์-กระบวนการ-1

กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

7-ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป-บรรจุภัณฑ์-กระบวนการ-(4)

กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

8

การบรรจุและการซ้อนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

8-3

การบรรจุและการซ้อนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

8-2

การบรรจุและการซ้อนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

8-1

การบรรจุและการซ้อนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

การประชุมเชิงปฏิบัติการ-(1)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ-3

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ-(4)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ-(2)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ