ยาจุดกันยุงกระดาษบ็อกเซอร์

  • ยาจุดกันยุงไฟเบอร์ธรรมชาติ Boxer

    ยาจุดกันยุงไฟเบอร์ธรรมชาติ Boxer

    Boxer เป็นเกลียวป้องกันยุงล่าสุดที่มีเส้นใยพืชและไม้จันทน์หลังจากคลื่นมีหน้าที่ตามธรรมชาติในการกำจัดยุงและในขณะเดียวกันก็ช่วยให้เราหลับไปด้วยน้ำมันไม้จันทน์และการเตรียม -tetramethrine ส่วนผสมจากธรรมชาติและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการกำจัดยุงทำจากเส้นใยพืชธรรมชาติ โรงงานจะทำแผ่นกระดาษ จากนั้นผ่านเครื่องเจาะ แผ่นพื้นจะทำเป็นรูปขด