ผงซักฟอกปาปู

  • ผงซักฟอกปาปู

    ผงซักฟอกปาปู

    ส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพของน้ำยาซักผ้าส่วนใหญ่เป็นสารลดแรงตึงผิวที่ไม่ใช่ไอออนิก และโครงสร้างของมันประกอบด้วยส่วนปลายที่ชอบน้ำและส่วนปลายที่เป็นไขมันปลายของ lipophilic จะรวมตัวกับคราบ แล้วแยกคราบออกจากเนื้อผ้าผ่านการเคลื่อนไหวทางกายภาพ (เช่น การถูมือและการเคลื่อนไหวของเครื่องจักร)ในเวลาเดียวกัน สารลดแรงตึงผิวจะลดแรงตึงของน้ำเพื่อให้น้ำสามารถเข้าถึงพื้นผิวของผ้าได้ และส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพสามารถมีบทบาทได้ การซักผ้าเป็นสิ่งที่ธรรมดาที่สุด ...