บิดเผ็ด

  • บิดเผ็ด

    บิดเผ็ด

    CHEFOMA Spicy Twist เป็นอาหารดั้งเดิมทางตอนเหนือของจีนไส้กรอบที่ประกอบด้วยออสมันทัส ขิง เมล่อน และส่วนผสมพิเศษอื่นๆ คั่นกลางระหว่างแถบสีขาวและแถบป่า เพื่อให้ดอกบิดทอดมีความนุ่ม หอมหวาน และโดดเด่นดอกกัญชงผสมมีกลิ่นหอม กรอบ กรอบ และหวาน ไม่เปื่อย ไม่นิ่ม เมื่อวางในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเทเป็นเวลาหลายเดือนลักษณะของดอกบิดจะโปร่งใสและเป็นสีทอง ริ...