ซุปเปอร์คิล ยาจุดกันยุงกระดาษ

  • ยาจุดกันยุง ซุปเปอร์คิล เนเจอร์ ไฟเบอร์ แพลนท์

    ยาจุดกันยุง ซุปเปอร์คิล เนเจอร์ ไฟเบอร์ แพลนท์

    มีการสืบทอดวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมและเสริมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำจากผงคาร์บอนเป็นวัสดุกฎหมาย และพัฒนาด้วยเส้นใยพืชที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้คุณภาพสูง ราคาต่ำ สุขภาพ & การปกป้องสิ่งแวดล้อม & ผลที่โดดเด่น ทำให้ธุรกิจของเราขยายไปยังกว่า 30 ประเทศและภูมิภาคนอกจากนี้ เรายังมีบริษัทย่อย สถาบัน R&D และฐานการผลิตในหลายส่วนของโลก